Průša - Tretera Elektro
background

Revize hromosvodů

Proč je nutné provádět revize hromosvodů?
- revize hromosvodů jsou jedním z dokladů požadovaných při kolaudaci
- ochráníte vnitřní elektrické sítě před účinky atmosférické elektřiny
- zajistíte ochrany počítačů, elektroniky a spotřebičů před účinky blesku
- zamezíte problémům s pojistným plněním v případě požáru či úrazu
- zabráníte zbytečnému úrazu, požáru, újmě na životě nebo majetku
- podle Zákoníku práce vyplývá povinnost provozovatele revize hromosvodů zajistit
- revize hromosvodů vyžadují normy ČSN 341390, ČSN EN 62305-3
Co Vám naše firma nabízí:
Provádíme výchozí, periodické i mimořádné revize hromosvodů bez omezení rozsahu objektů. Naši revizní technici mají potřebná osvědčení pro revize elektrických zařízení v normálním i výbušném prostředí.
- Revize hromosvodu - objekty třídy A
- Revize hromosvodu - objekty třídy B (nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par, výbušin)
Můžeme nabídnout dlouholeté zkušenosti revizních techniků, kvalitní a rychlé provedení revizních prací, špičkové vybavení zkalibrovanou měřící technikou, počítačové zpracování dat a přehlednou evidenci revidovaného zařízení. Začleněním do naší databáze získáte partnera, který Vás zbaví povinnosti hlídat prošlé revizní lhůty. Sami Vás budeme měsíc předem informovat o blížícím se konci revizní lhůty daného zařízení.
Pro naše zákazníky poskytujeme také služby oprav zjištěných závad na hromosvodech.

Reference

Laguna Lesy ČR Loucký klášter Znojmo MŠ Duha