Průša - Tretera Elektro
background

Ostatní technické zařízení

Školení

Školení jeřábníků třídy 0
- tj. zdvihadla, jeřáby s ručním pohonem, el. kladkostroje ovládané ze země
Školení jeřábníků třídy A, B, D
- tj. mostové, portálové, věžové, mobilní jeřáby
Školení vazačů břemen typu A
- tj. vázání všemi druhy vazacích prostředků a není vázáno na jedno pracoviště
Školení vazačů břemen typu B
- tj. vázání všemi druhy vazacích prostředků, kde jsou vazači pouze na svém pracovišti
Školení řidičů vysokozdvižných vozíků třídy I, II
- tj. elektro, spalovací motor
Školení obsluhovatelů nakládacích jeřábů
- tj. hydraulická ruka
Školení obsluhovatelů tlakových nádob stabilních

Revize

Revize tlakových nádob stabilních
Revize zdvihacího zařízení
- tj. mostové, mobilní, věžové jeřáby
Revize nakládacích jeřábů
- tj. hydraulická ruka
Všechny tyto služby pro Vás zajišťuje odborně způsobilý pracovník.