Průša - Tretera Elektro
background

Profil firem Průša - Tretera Elektro

Naše zaměření spočívá v ucelené kompletnosti, poradenské činnosti, montážních prací, materiálu a elektrorevizí. Kromě toho uvedeného zaměření je firma Průša specializována na dodavatelské služby v oblasti školení a revize tlakových nádob, zdvihacího a plynového zařízení.

Co děláme:

- Elektromontážní práce na n.n.
- Montáže, opravy a návrhy hromosvodů
- Revize elektro, hromosvodů...
- Revize, školení plynového zařízení
- Revize, školení tlakových nádob
- Revize, školení zdvihacího zařízení
- Školení vyhláška 50/1978 Sb.

Historie firmy Karel Průša, Michal Tretera

Počátky činnosti firmy sahají do roku 1993, kdy se zakladateli firmy Karlu Průšovi podařilo získat několik menších zakázek. Tyto byly úspěšně realizovány s prvními několika pracovníky v podstatě bez jakéhokoli technického a finančního zázemí. V dalších letech firma nabývala na síle realizací středně velkých zakázek. Hlavní činnost firmy byla zpočátku zaměřena na provádění revizí elektrického zařízení a hromosvodů. Postupně byla firma nucena rozšířit svoji činnost v důsledku konkurenčních vlivů a snaze uspokojit co nejširší okruh našich zákazníků o provádění elektrických instalací, servis a opravy na elektrickém zařízení a hromosvodech.

Současnost firmy Karel Průša, Michal Tretera

V roce 2014 pod záštitou majitele firmy Karla Průši vznikla nová druhá firma pod názvem Michal Tretera s majitelem panem Michalem Treterou. Jak již bylo řečeno, zaměření obou firem spočívá v ucelené kompletnosti, poradenské činnosti, montážních prací, materiálu a elektrorevizí. Kromě tohoto uvedeného zaměření je firma Průša specializována na dodavatelské služby v oblasti školení a revize tlakových nádob, zdvihacího a plynového zařízení.
Firma Karel Průša se věnuje převážně revizní, obchodní a zprostředkovatelské činnosti. Firma Michal Tretera se věnuje elektromontážní činnosti. Obě tyto firmy pracují v úzké součinnosti. Pracovní kapacitu firem tvoří základ celkem 15 zkušených špičkových specialistů uvedené profese, vybavených moderní technikou a pracovními pomůckami, které urychlují a zkvalitňují prováděné práce. Výhodou našich dodávek je jejich komplexnost a vlastní know-how v oblasti navrhování postupů při realizaci kompletní zakázky na zhotovení elektrické instalace tak, aby realizované dílo co nejvíce vyhovovalo našim zákazníkům a jejich potřebám při minimálních investičních a provozních nákladech. Naši snahou je vyhovět jak jednotlivým občanům, tak malým i velkým firmám. V provozovně firem na Modřínové ulici č.357, Třebíč je umístěn obchod, kde si mohou naši zákazníci zakoupit, či případně objednat drobný elektroinstalační materiál. Firmy si kladou za cíl rozšíření své působnosti ve svém oboru na trhu raději pomalejším tempem, při zachování kvalitních služeb, které provádí.

Reference

Město Třebíč Pasáž Třebíč Dům dětí Národní dům Třebíč